برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

Pre testing

Pre testing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

طغرلی
پیش آزمون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Pre testing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )