برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1685 100 1
شبکه مترجمین ایران

Pour point

معنی Pour point در دیکشنری تخصصی

Pour point
[خودرو] نقطه ریزش
[شیمی] نقطه ریزش
[مهندسی گاز] نقطه ریزش
[نساجی] لحاف - لحاف دوختن - لباس لایی دار یا پنبه دار
[خودرو] مواد افزودنی پایین اورنده نقطه ریزش

Pour point را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Pour point مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )