برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1559 100 1
شبکه مترجمین ایران

Pour point depressant

معنی Pour point depressant در دیکشنری تخصصی

Pour point depressant
[خودرو] مواد افزودنی پایین اورنده نقطه ریزش

Pour point depressant را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Pour point depressant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )