برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1354 100 1

Port of call

/ˈpɔːrtəvˈkɒl/ /pɔːtəvkɔːl/

معنی: پاتوغ، بندر واقع در مسیر کشتی
معانی دیگر: (به ویژه کشتی های باری) واقع در مسیر و محل بارگیری و باراندازی، پاتوق، ترددگاه، رفت آمدگاه، شدآمدگاه

بررسی کلمه Port of call

اسم ( noun )
• : تعریف: a port where a ship regularly docks during the course of a longer voyage in order to load and unload passengers and cargo, make repairs, or the like.

واژه Port of call در جمله های نمونه

1. Their first port of call will be Cape Town.
[ترجمه ترگمان]اولین بندر آن‌ها کیپ تا ون خواهد بود
[ترجمه گوگل]اولین بندر تماس آنها کیپ تاون است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Our first port of call was the chemist's.
[ترجمه ترگمان]اولین بندر زنگ تلفن داروساز بود
[ترجمه گوگل]اولین پورت تماس ما شیمیدان بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Our next port of call was Piraeus.
[ترجمه ترگمان]بندر بعدی ما پر و پر بود
[ترجمه گوگل]بندر بعدی ما تماس با Piraeus بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The visiting politician's first port of call was the new factory.
[ترجمه ترگمان]اولین بندر بازدید کننده این کشور، کارخانه جدید بود
[ترجمه گوگل]اولین بندر تماس پایتخت بازدید کننده، کارخانه جدید بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف Port of call

پاتوغ (اسم)
joint , recourse , station , nest , haunt , flash house , port of call , hangout , howff , rendezvous , resort
بندر واقع در مسیر کشتی (اسم)
port of call

معنی کلمه Port of call به انگلیسی

port of call
• a port of call is a place where a ship stops during a journey.
• a port of call is also any place where you stop for a short time, especially during a day when you visit several places or people; an informal use.

Port of call را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
بندرگاه، بندرگاه سر راهی، پاتوق، بندرگاه واقع در مسیر کشتی (بخصوص کشتی های باری برای بارگیری یا تخلیه بار و مسافر)، ترددگاه!
Their first port of call is CapeTown
اولین بندر سر راهشان (بندر) کیپ تاون می باشد!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی port of call
کلمه : port of call
املای فارسی : پورت اوف کال
اشتباه تایپی : حخقف خب زشمم
عکس port of call : در گوگل

آیا معنی Port of call مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )