برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1726 100 1
شبکه مترجمین ایران

Poems

واژه Poems در جمله های نمونه

1. amorous poems
اشعار عاشقانه

2. his poems are devoid of originality
اشعار او عاری از نوآوری است.

3. his poems are of the elder new england tradition
اشعار او با سنت دیرین نیوانگلاند رابطه دارد.

4. the poems of hafez
شعرهای حافظ

5. the poems should be arranged topically not chronologically
آن اشعار باید برحسب موضوع و نه برحسب تاریخ مرتب شوند.

6. these poems are informed with a sense of patriotism
این اشعار سرشار از حس میهن دوستی است.

7. these poems reveal a peculiar side of her character
این اشعار یک ویژگی خاص شخصیت او را آشکار می‌سازد.

8. your poems are good, but hers are better
شعرهای تو خوب‌اند ولی مال آن زن بهترند.

9. a few poems from her sweet pen
چند شعری به خامه‌ی شیرین او

10. the amatory poems of irajmirza
اشعار عشقی ایرج میرزا

11. a book of poems
کتاب شعر

12. he wrote his poems on loose leaves of paper
او اشعار خود را روی ورقه‌های مجزای کاغذ می‌نوشت.

13. iraj mirza's selected poems ...

Poems را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Renjer
اشعار .برای ربط به شاعر خاصی در ادامه ان کلمه اف و نام شاعر موظرمونو‌می نویسیم مثل

Poems of hafez
اشعارحافظ
لبیک یا خامنه ای
شعر ها
M.M.N
به معنی اشعار
برای بیان کردن شعر های یک شخص از 'S استفاده می کنیم مانند:saadi's poems
شعر های سعدی
ولی برای بیان شعر های حافظ از of استفاده می کنیم :poems of hafez شعر های حافظ
زیرا تلفظ hafez's poems ممکن نیست
Amir Mahdi Amiri
شعرها
Moom
شعر هرکی دوست داره لایک
♡Fatemeh♡
شعر _چکامه_منظومه_نظم
هرکی موافقه بلایکه
ایلار
شعرها
زبان
شعر ها،اشعار
Mehdi Zarei
شعر ها،اشعار،سروده ها
Arshia Nekouhi
اشعار،دیوان،جمع شعر
مثل poems of hafez که معمولاً دیوان حافظ نامیده میشود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Poems مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )