برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1470 100 1

Po

/ˈpoʊ/ /ˌpiːˈəʊ/

رودخانه ی پو (در شمال ایتالیا)، مخفف: (شیمی) نشان پلونیم

بررسی کلمه Po

اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "post office," a department or branch of a government responsible for the circulation of mail, esp. an office or division of this department at which mail is received and sorted, from which it is delivered, and at which stamps, money orders, and the like can be purchased.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: abbreviation of "parole officer," a court-appointed official who supervises persons, including convicts, who are on probation.
اختصار ( abbreviation )
• : تعریف: symbol of the chemical element polonium.

واژه Po در جمله های نمونه

1. Is not joking and Meng Po was a lover. A pull the Qingsi of. A broken Red.
[ترجمه ترگمان]joking و منگ پو یک عاشق بود A را می‌کشد یک قرمز شکسته
[ترجمه گوگل]شوخی نیست و مگ پا عاشق بود کشیدن Qingsi از قرمز شکسته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Through the fields flows the mighty River Po.
[ترجمه ترگمان]رودخانه پرتوان، رود پو، از میان کشتزارها می‌گذرد
[ترجمه گوگل]از طریق زمینه جریان رودخانه پوی قدرتمند است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The po solution is to move the factory upstream of itself so that its effluent is drawn into its intake.
[ترجمه ترگمان]راه‌حل po این است که کارخانه را به بالای خود حرکت دهید تا ته‌مانده آن به ورودی آن کشیده شود
[ترجمه گوگل]راه حل po این است که کارخانه را به سمت بالا از خود حرکت دهید تا پساب خود به مصرف آن برسد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Of those without a diagnosis, 71 underwent home po 2 monitoring.
[ترجمه ترگمان]از افراد بدون تشخیص تشخیص، ۷۱ نفر تحت نظارت بر خانگی خود قرار گرفتند
[ترجمه گوگل]71 نفر از اف ...

معنی عبارات مرتبط با Po به فارسی

(انگلیس - عامیانه)، (قیافه) بی حالت،بی تفاوت، از خود راضی، بد خلق،ترشرو
رجوع شود به: bo hai

مخفف Po

عبارت کامل: at mouth
موضوع: پزشکی
از راه دهان

معنی Po در دیکشنری تخصصی

[شیمی] پلونیم - عنصر شیمیایی تابشگر که در ماهواره ها کاربرد دارد
[زمین شناسی] پولونیم - موقعیت این عنصر در جدول تناوبی عبارت است از: - نام عنصر :Polonium - شماره اتمی :84 - وزن اتمی :(209) - آرایش الکترونی :2-8-18-32-18-6 - نوع عنصر :فلزات - گروه جدول تناوبی :16 - VlA - دوره جدول تناوبی :6

معنی کلمه Po به انگلیسی

po
• place at which mail can be sent and received
• river in italy
• chamber pot, night pot, portable toilet used at night (slang)
po box
• po box is used followed by a number as part of an address. the post office keeps the letters for collection by the customer.

Po را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
Post Office(مخفف) به معنای دفتر پست
رضا محمدنیا
Purchase Order
سفارش خرید
دستور خرید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی po
کلمه : po
املای فارسی : پوو
اشتباه تایپی : حخ
عکس po : در گوگل

آیا معنی Po مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران