برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Plush toy

Plush toy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ن م
عروسک پارچه ای که داخلشو با الیاف یا پنبه پر میکنند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Plush toy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )