برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Plant life

Plant life را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

🐾 مهدی صباغ
پوشش گیاهی
گیاهانی که در یک منطقه به صورتی بومی وجود داشته و رشد می کنند.
Flora
Vegetation
Botany

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Plant life مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )