برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Pimp - out
شبکه مترجمین ایران

Pimp out

Pimp out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Shirinbahari
جذاب کردن چیزی ,بهبود دادن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Pimp out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )