برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1464 100 1

Petrochemical

/ˌpetroʊˈkemɪkl̩/ /ˌpetrəʊˈkemɪkl̩/

معنی: پتروشیمی، شیمی نفت
معانی دیگر: پتروشیمیایی، نفتی - شیمیایی

بررسی کلمه Petrochemical

اسم ( noun )
• : تعریف: a chemical derivative of petroleum or natural gas, such as gasoline.

واژه Petrochemical در جمله های نمونه

1. iran's petrochemical industries are growing
صنایع پتروشیمی ایران در حال رشد است.

2. The estimated worth of the plastics and petrochemical industry is about $640 billion.
[ترجمه ترگمان]ارزش برآورد شده صنعت پلاستیک و پتروشیمی در حدود ۶۴۰ میلیارد دلار است
[ترجمه گوگل]ارزش تخمینی صنعت پلاستیک و پتروشیمی حدود 640 میلیارد دلار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The petrochemical division of Pemex was seen as the crown jewel of the privatization frenzy.
[ترجمه ترگمان]بخش پتروشیمی of به عنوان جواهری تاج گذاری شد
[ترجمه گوگل]بخش پتروشیمی Pemex به عنوان جواهرسای طغیانی از دیوانگی خصوصی سازی دیده می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Craiova was made hideous by a huge petrochemical works, but after that the road was flanked by beautiful scenery.
[ترجمه ترگمان]Craiova به وسیله ساختمانی بزرگ نفتی زشت شده بود، اما پس از آن جاده در دو طرف مناظر زیبا قرار داشت
[ترجمه گوگل]Craiova با یک کار پتروشیمی بزرگ ساخته شده بود، اما پس از آن جاده توسط مناظر زیبا متورم شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Petrochemical

پتروشیمی (صفت)
petrochemical
شیمی نفت (صفت)
petrochemical

معنی کلمه Petrochemical به انگلیسی

petrochemical
• of chemicals derived from petroleum
• chemical derived from petroleum
• a petrochemical is a chemical that is obtained from petroleum or natural gas.

Petrochemical را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Saba
صنعت شیمی
صنعت نفتی
Miss
صنعت نفت
P.N
پترو شیمی
morteza
مشتق نفت و گاز
مهدی جلالی
محصولات پتروشیمی مانند رنگ ، کود شیمیایی ، پلاستیک و ...
Sana
پتروشیمی
Shiva_sisi
My uncle work in petrochemical company

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی petrochemical
کلمه : petrochemical
املای فارسی : پترچمیکل
اشتباه تایپی : حثفقخزاثئهزشم
عکس petrochemical : در گوگل

آیا معنی Petrochemical مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران