برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

Pension Plan

واژه Pension Plan در جمله های نمونه

1. Have you been making regular contributions to a pension plan?
[ترجمه ترگمان]آیا تا به حال کمک‌های منظم به یک برنامه بازنشستگی کرده‌اید؟
[ترجمه گوگل]آیا مشارکت منظم در برنامه بازنشستگی انجام داده اید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Employees may opt out of the company's pension plan.
[ترجمه ترگمان]کارمندان ممکن است طرح بازنشستگی شرکت را انتخاب کنند
[ترجمه گوگل]کارکنان می توانند از طرح بازنشستگی شرکت کنار بگذارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Details of the pension plan are set out below.
[ترجمه ترگمان]جزئیات برنامه بازنشستگی در پایین تنظیم شده‌است
[ترجمه گوگل]جزئیات برنامه بازنشستگی در زیر آمده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Your pension plan provides a cash lump sum at retirement.
[ترجمه ترگمان]برنامه بازنشستگی شما مبلغی پول نقد در اختیار شما قرار می‌دهد
[ترجمه گوگل]طرح بازنشستگی شما یک مبلغ نقدی را در زمان بازنشستگی فراهم می کند
[ترجمه شما] ...

معنی Pension Plan در دیکشنری تخصصی

Pension Plan
[حسابداری] طرح بازنشستگی

معنی کلمه Pension Plan به انگلیسی

pension plan
• retirement plan, plan which provides an employee with a pension once he retires

Pension Plan را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Pension Plan مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )