برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1617 100 1
شبکه مترجمین ایران

Pension Fund

واژه Pension Fund در جمله های نمونه

1. The money received is paid directly into a pension fund.
[ترجمه ترگمان]پول دریافتی مستقیما به صندوق بازنشستگی پرداخت می‌شود
[ترجمه گوگل]پول دریافت شده مستقیما به صندوق بازنشستگی پرداخت می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The pension fund is in surplus.
[ترجمه ترگمان]صندوق بازنشستگی مازاد است
[ترجمه گوگل]صندوق بازنشستگی مازاد است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. 30 a month goes towards a pension fund.
[ترجمه ترگمان]ماهی ۳۰ ماه به سمت یک صندوق بازنشستگی می‌رود
[ترجمه گوگل]30 ماه به سمت صندوق بازنشستگی می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The pension fund owns shares in several major public companies.
[ترجمه ترگمان]صندوق بازنشستگی در چندین شرکت بزرگ دولتی سهام دارد
[ترجمه گوگل]صندوق بازنشستگی سهام در چندین شرکت بزرگ دولتی را در اختیار دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی Pension Fund در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] صندوق بازنشستگی

معنی کلمه Pension Fund به انگلیسی

pension fund
• fund established to provide pensions for retired employees
pension fund allocation
• allotting of part of a salary to a retirement fund

Pension Fund را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Bamdad
صندوق بازنشستگی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Pension Fund مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )