برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1595 100 1
شبکه مترجمین ایران

Pension Costs And Retirement Plans

معنی Pension Costs And Retirement Plans در دیکشنری تخصصی

Pension Costs And Retirement Plans
[حسابداری] هزینه و طرحهای بازنشستگی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Pension Costs And Retirement Plans مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )