برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1474 100 1

Peace

/ˈpiːs/ /piːs/

معنی: سازش، ارامش، اشتی، سلامت، سلامتی، صلح، صلح و صفا
معانی دیگر: همباشی، نبودن جنگ، قرارداد صلح، توافقنامه ی صلح، دوران صلح، نظم و آرامش، نظم عمومی، آشتی، همسازی، الفت، همدلی، راحتی خیال (peace of mind هم می گویند)، آسودگی، سکوت، آرامش، آرامبخشی، آرام شدن، ساکت شدن (معمولا به صورت امر)، رودخانه ی پیس (در شمال غربی کانادا)

بررسی کلمه Peace

اسم ( noun )
عبارات: hold one's peace
(1) تعریف: a state of freedom from war or hostility.
مترادف: concord, peacetime
متضاد: conflict, unrest, war
مشابه: accord, amity, calm, order, quiet, rapport

(2) تعریف: a state of quiet, serenity, or tranquillity.
مترادف: calm, quiet, quietude, repose, serenity, tranquillity
متضاد: noise, turmoil, unrest
مشابه: amity, comfort, concord, hush, still, stillness

(3) تعریف: (often cap.) an agreement or treaty that ends a war.
مترادف: armistice, truce
مشابه: cease-fire, concord, covenant, entente, treaty

(4) تعریف: freedom from mental strife or worry.
مترادف: calmness, serenity, tranquillity
متضاد: agitation, distress
مشابه: amity, composure, contentment, ease, placidity

(5) تعریف: absence of civil disturbance or disorder.
مترادف: calm, order, quiet
متضاد: disorder, dissension
مشابه: amity, concord, tranquillity
حرف ندا ( interjection )
• : تعریف: be quiet! keep still!
مترادف: hist, hush, sh, shush, silence

واژه Peace در جمله های نمونه

1. peace and order were finally restored in the town
بالاخره دوباره نظم و آرامش در شهر برقرار شد.

2. peace be with you
سلام بر تو (شما)،درود،الهی قرین صلح و آرامش باشی

3. peace shall efface the memory of this terrible war
صلح خاطره‌ی این جنگ وحشت‌زا را خواهد سترد.

4. peace talks were recessed until next week
مذاکرات صلح تا هفته آینده تعطیل شد.

5. peace terms were dictated to the defeated germany
شرایط صلح به آلمان شکست خورده تحمیل شد.

6. peace treaty
پیمان صلح

7. peace versus war
صلح در مقایسه با جنگ

8. peace was preceded by long negotiations
پس از مذاکرات طولانی صلح شد.

9. peace be with you!
(قدیمی) خداحافظ‌!،بسلامت‌!

10. a peace march
راه‌پیمایی برای صلح

11. a peace of 50 years
یک دوران صلح 50 ساله

12. a peace offer
پیشنهاد صلح

13. a peace treaty
پیمان صلح

14. honorable peace terms
...

مترادف Peace

سازش (اسم)
accord , accordance , agreement , compromise , peace , collusion , complot , amity
ارامش (اسم)
composure , peace , calm , quiet , solace , calmness , silence , pacification , equilibrium , repose , lull , quietness , tranquility , serenity , placidity , quietude , taciturnity
اشتی (اسم)
peace , reconciliation , conciliation , placation , detente
سلامت (اسم)
peace , security , health , safety
سلامتی (اسم)
peace , security , health
صلح (اسم)
peace , pax
صلح و صفا (اسم)
peace

معنی عبارات مرتبط با Peace به فارسی

سلام برشما باد
(قدیمی) خداحافظ !، بسلامت !
اشوبگر، اشوب کن، ارامش بهم زن
کنفرانس صلح
(امریکا) سپاه صلح
اسودگی خاطر
قربانی کردن و سپاسگزاری در راه خداوند، شکر گذاری، پیشنهاد صلح
سرکلانتر، پایور، افسر شهربانی، امین صلح، ضابط صلحیه
(در میان سرخپوستان) چپق صلح (چپقی که در جلسه ی صلح و آشتی می کشیدند و دست به دست می گشت)، calumet : پیپ یا چپق صلح درمیان سر  پوستان
روانش شاد باد
1- در حال صلح، فارغ از جنگ 2- آرام، درآرامش، آسوده
(حقوق) ایجاد اختلال در نظم عمومی، بهم زدن ارامش عمومی
به هم زدن نظم و آرامش همگانی، اختلال نظم
سک ...

معنی کلمه Peace به انگلیسی

peace
• state of not being at war; silence, quietness; tranquility
• peace is a state of undisturbed quiet and calm.
• when there is peace in a country it is not involved in a war.
• if there is peace among a group of people, they live or work together in a friendly way and do not quarrel.
peace accord
• peace agreement, peace treaty
peace agreement
• agreement for non-violence that lists conditions and each side's obligations for fulfilling the agreement
peace among the nations
• state peace of peace between the countries of the world
peace conference
• gathering of the representatives of hostile countries so as to formulate a peace treaty between them
peace corps
• volunteer organization sponsored by the u.s. government in which people work worldwide to promote education health agriculture and industry
• in the united states, the peace corps is an organization that sends young people as volunteers to help with projects in developing countries.
peace dividend
• the peace dividend is the money that is no longer being spent on defence because of the disarmament process which began in the late 1980s.
peace initiative
• desire to bring about a lasting peace
peace keeping
• peace-keeping forces or activities are ones that try to prevent violence in a country where there is war or fighting.
peace loving
• a person or country that is peace-loving avoids using violence to solve problems or obtain what they want.
peace maker
• one who makes peace, on ...

Peace را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

amir
یک قسمت
MINOO
صلح
میلاد علی پور
پذیرفتن
Sunflower

Make one's peace with something

- پذیرفتن (یک اتفاق حادثه تلخ...)
کنار آمدن با (یک اتفاق حادثه تلخ...)


- آشتی کردن !
Fatemeh
آرامش
shiva_sisi‌
سازش، ارامش، اشتی، سلامت، سلامتی، صلح، صلح و صفا
shiva_sisi‌
Make one's peace with something
Exo L
صلح😄
atanaz
calm or quiet
joorbonyan
آسوده
Narjes_peykari7
آرامش‌ . اشتی✌🏻
متین خدایی
آرامش
Ashki
سازگاری
احمد رضا
آرامش و صلح ( بین دو کشور)و یا آرامش مکان(جنگل و...*
I want to die in peace :من میخواهم در آرامش بمیرم .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی peace
کلمه : peace
املای فارسی : پیس
اشتباه تایپی : حثشزث
عکس peace : در گوگل

آیا معنی Peace مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )
شبکه مترجمین ایران