برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1577 100 1
شبکه مترجمین ایران

Payee

/peɪˈiː/ /peɪˈiː/

معنی: گیرنده، دریافت کننده وجه
معانی دیگر: دریافت کننده (ی پول)، (وجه) گیرنده

واژه Payee در جمله های نمونه

1. The payee of the cheque must endorse the cheque.
[ترجمه ترگمان]The چک باید چک را تایید کند
[ترجمه گوگل]پرداخت کننده چک باید چک را تأیید کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The hotel must be named as the payee.
[ترجمه ترگمان]نام این هتل باید به عنوان \"payee\" نام گذاری شود
[ترجمه گوگل]هتل باید به عنوان پرداخت کننده نامگذاری شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Just complete a single form with your payee details at any Birmingham Midshires branch.
[ترجمه ترگمان]فقط یک فرم واحد را با جزئیات payee در هر شاخه Birmingham Birmingham تکمیل کنید
[ترجمه گوگل]فقط فرم تک تک با جزئیات پرداخت کننده خود را در هر شاخه Birmingham Midshires تکمیل کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The payee must complete and sign letter of indemnity at the back of this application form.
[ترجمه ترگمان]The باید در پشت این فرم درخواست نامه را تکمیل کرده و امضا کنند
[ترجمه گوگل]پرداخت کننده باید در حقیقت این فرم درخواست را تکمیل و امضا کند
[ترجمه شما ...

مترادف Payee

گیرنده (اسم)
receiver , receptor , holder , catcher , recipient , grantee , getter , payee
دریافت کننده وجه (اسم)
payee

معنی Payee در دیکشنری تخصصی

[حسابداری] گیرنده وجه
[حقوق] گیرنده یا دریافت کننده وجه
[حقوق] گیرنده موهوم (چک)

معنی کلمه Payee به انگلیسی

payee
• recipient of payment, person who receives a payment
• the payee of a cheque or banker's order is the person who is to be given the money; a technical term.
payee only
• method of writing a check so it may only be cashed or deposited by the person it was written to and cannot be transferred to someone else
payee only check
• check that cannot be transferred to someone else

Payee را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی باقری
پسوند ee- برای کسی که چیزیو دریافت میکنه یا عملی روی اون انجام میشه
پسوند متضاد اونم که میشه er-
Payer و payee
سجاد
پرداخت کننده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی payee

کلمه : payee
املای فارسی : پایه
اشتباه تایپی : حشغثث
عکس payee : در گوگل

آیا معنی Payee مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )