برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Paternalistic Strategy

Paternalistic Strategy را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
استراتژی پدرانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Paternalistic Strategy مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )