برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Packed - to - the - Gill
شبکه مترجمین ایران

Packed to the Gill

Packed to the Gill را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Milkyway200
تا خرخره پر بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی Packed to the Gill مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )