over flow

پیشنهاد کاربران

over flow ( حمل‏ونقل درون شهری - جاده ای )
واژه مصوب: جریان بیش‏ازحد
تعریف: حجمی از وسایل نقلیه که بیشتر از ظرفیت معبر باشد
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما