outstanding part of flange

تخصصی

[عمران و معماری] قسمت در آمده بال - قسمت بیرونزده بال

معنی یا پیشنهاد شما