outrance


معنی: انتها، نهایت
معانی دیگر: (فرانسه) آخرین حد، بیشترین، شدیدترین، نهایت (تا) حد مرگ

مترادف ها

انتها (اسم)
termination, close, end, head, tailing, tag end, extremity, terminal, outrance, tail-end

نهایت (اسم)
extremity, omega, outrance

انگلیسی به انگلیسی

• utmost, extreme limit

پیشنهاد کاربران

بپرس