outlier detection

پیشنهاد کاربران

داده های پرت
تشخیص داده های پرت
تشخیص ناهنجاری
تشخیص دورافتادگی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما