option price

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] قیمت فروش سهام طبق طرح اختیار خرید سهام

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[حسابداری] قیمت فروش سهام طبق طرح اختیار خرید سهام
معنی option price، مفهوم option price، تعریف option price، معرفی option price، option price چیست، option price یعنی چی، option price یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف o، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف o
کلمه بعدی: option sampling
اشتباه تایپی: خحفهخد حقهزث
آوا: /اپتیون پریکه/
عکس option price : در گوگل

پیشنهاد کاربران

قیمت اختیار معامله
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما