on one level

پیشنهاد کاربران

به نوعی میشود گفت که . . .
یه جورایی میشه گفت که . . .
برای مثال، �یه جورایی میشه گفت که� همه ما میدونیم که روابط انسانی چقدر مهمه، ولی اکنون شواهد معتبری در تایید این ادعا در اختیار داریم.
از یک طرف
از یک جنبه
از یک نظر
از یک دیدگاه
به نوعی

بپرس