office microsoft

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] مجموعه ای از برنامه های کاربردی شامل Word، Excel، Acces و Powerpoint این محصول به عنوان موفق ترین نرم افزار مورد استفاده در ریزکامپیوترها در دهه ی 90 شناخته شد.

معنی یا پیشنهاد شما