occ

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] خارج از منزلت - علامت اختصاری " out of character" در بازیهای اینترنتی و e.mail. عمل کردن خازج از شخصیت یک فرد، یعنی تظاهر به چیزی که در شأن او نیست ( چه در بازی و یا در زندگی واقعی ) .

پیشنهاد کاربران

out of calibration:خارج از کالیبراسیون
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما