objective test

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[صنعت] آزمون های عینی - آزمون هایی تربیتی که در آن پرسش ها طوری ارائه می شود که برای آنها فقط یک پاسخ درست وجود داشته باشد، و تفسیر شخصی آزماینده از فرایند نمره گذاری حذف شود.

پیشنهاد کاربران

ملاک عینی
معیار عینی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما