برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1471 100 1

overstock

/ˌoʊvəˈstɑːk/ /ˌəʊvəˈstɒk/

معنی: زیاد پر کردن، بیش از حد اندوختن، زیاد ذخیره کردن، موجودی بیش از حدلزوم داشتن
معانی دیگر: ذخیره ی بیش از نیاز، (کالای) انبار شده ی زائد

بررسی کلمه overstock

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: overstocks, overstocking, overstocked
• : تعریف: to order more of (something) than can be sold or conveniently stored.
اسم ( noun )
• : تعریف: a supply that is larger than is necessary or desirable.

واژه overstock در جمله های نمونه

1. The inventory showed that the store was overstocked.
[ترجمه ترگمان]انبار نشان داده بود که مغازه overstocked است
[ترجمه گوگل]موجودی نشان داد که فروشگاه بیش از حد پر شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They were overstocked on Christmas cards.
[ترجمه ترگمان]آن دو در کارت‌های کریسمس وقت زیادی نداشتند
[ترجمه گوگل]آنها در کارتهای کریسمس پر شده بودند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. No stocking level worries Q. Have I overstocked my tank too soon?
[ترجمه ترگمان]هیچ سطح stocking Q را نگران نمی‌کند Have را خیلی زود ترک کرده‌ام؟
[ترجمه گوگل]هیچ سطح جوراب نگران Q آیا من بیش از حد به زودی بیش از حد از مخزن من؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The temptation is always to overstock, and this means that the land is asked to produce more than its true potential.
[ترجمه ترگمان]این وسوسه همیشه به تعویق می‌افتد و این بدان معناست که از زمین خواسته می‌شود تا بیش از پتانسیل واقعی خود تولید کند
[ترجمه گوگل]وسوسه همیشه به بیش از حد ا ...

مترادف overstock

زیاد پر کردن (فعل)
ingurgitate , overstock
بیش از حد اندوختن (فعل)
overstock
زیاد ذخیره کردن (فعل)
overstock
موجودی بیش از حدلزوم داشتن (فعل)
overstock

معنی کلمه overstock به انگلیسی

overstock
• store excessive amount of inventory; flood the market

overstock را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی کائینی
بیش‌ذخیره‌سازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی overstock
کلمه : overstock
املای فارسی : اورستکک
اشتباه تایپی : خرثقسفخزن
عکس overstock : در گوگل

آیا معنی overstock مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )
شبکه مترجمین ایران