برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

oversea

/ˌoʊvəˈsiː/ /ˌəʊvəˈsiː/

معنی: بیگانه، خارجی، انطرف دریا، متعلق بماوراء دریاها
معانی دیگر: انطرف دریا ها، مج

واژه oversea در جمله های نمونه

1. You may change your oversea remittance at the Bank of America.
[ترجمه ترگمان]ممکن است پول oversea خود را به بانک آمریکا تغییر دهید
[ترجمه گوگل]شما می توانید پول نقد خارج از کشور خود را در بانک مرکزی تغییر دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Depending on the oversea rent service Suanling village realizes wealthy, but at the same time, the economy inside the village almost sinks in paralyze.
[ترجمه ترگمان]بسته به نوع خدمات اجاره oversea در روستای Suanling ثروتمند است، اما در عین حال اقتصاد درون روستا دچار فلج می‌شود
[ترجمه گوگل]بسته به خدمات اجاره خارج از کشور، روستای Suanling ثروتمند است، اما در عین حال، اقتصاد در داخل روستا تقریبا در فلج فرو می رود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Our shoes accessed successful various oversea markets like Russia, US, Europe, Mid-east, South Africa and other Asia regions and districts.
[ترجمه ترگمان]کفش‌های ما به بازارهای درحالظهور مختلف مانند روسیه، ایالات‌متحده، اروپا، خاورمیانه، آفریقای جنوبی و دیگر مناطق و مناطق آسیا دسترسی داشت
[ترجمه گوگل]کفش های ما به بازار های مختلف خارجی مانند روسیه، ایالات متحده، اروپا، شرق میانه، آفریقای جنوبی و دیگر مناطق و مناطق آسیا دسترسی پیدا کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف oversea

بیگانه (صفت)
alien , foreign , strange , exotic , unfamiliar , oversea , only , barbarous , barbarian , peregrine
خارجی (صفت)
alien , out , outside , foreign , strange , exotic , oversea , external , outer , exterior , peripheral , extrinsic , extern , extraneous
انطرف دریا (صفت)
oversea
متعلق بماوراء دریاها (صفت)
oversea

oversea را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیرحسین روضاتی
اصلاح عامه : اونور آب )منظور خارج از کشور
علي اصغر محمودي
خارج از کشور

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی oversea

کلمه : oversea
املای فارسی : اورسی
اشتباه تایپی : خرثقسثش
عکس oversea : در گوگل

آیا معنی oversea مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )