برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1621 100 1
شبکه مترجمین ایران

overfull

واژه overfull در جمله های نمونه

1. If the adjustment parameter is overfull, this testing method is difficult of carry out.
[ترجمه ترگمان]اگر پارامتر تنظیم overfull باشد، انجام این روش تست دشوار است
[ترجمه گوگل]اگر پارامتر تنظیم بیش از حد است، این روش تست انجام دشوار است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Overfull homeworks take up student's all off-hours and make them not to enjoy the school's life.
[ترجمه ترگمان]overfull homeworks دانش‌آموز تمام‌وقت دانش‌آموز را بیدار می‌کند و باعث می‌شود که آن‌ها از زندگی مدرسه لذت ببرند
[ترجمه گوگل]Homeworks بیش از حد تمام دانشجویان تمام ساعات غیرمستقیم را می پذیرد و آنها را از زندگی مدرسه لذت نمی برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I think his cancer is resulted from the overfull tire.
[ترجمه ترگمان]به نظر من سرطان او ناشی از لاستیک overfull است
[ترجمه گوگل]من فکر می کنم که سرطان او از تایر پرخطر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I always believe overfull meetings are signs of bueaucratism of an organization.
[ترجمه ترگمان]من همیشه ...

معنی کلمه overfull به انگلیسی

overfull
• too full; overstuffed

overfull را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمزه امیری
سر شار
رسول قنبری
تکمیل شدن ظرفیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی overfull مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )