برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1465 100 1

overestimate

/ˌoʊvəˈrestɪmeɪt/ /ˌəʊvəˈrestɪmeɪt/

معنی: غلو کردن، دست بالا گرفتن، زیاد براورد کردن
معانی دیگر: زیادی تخمین زدن، فزون برآورد کردن، گزاف سنجی کردن، (بیش از واقعیت) وانمود کردن

بررسی کلمه overestimate

فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: overestimates, overestimating, overestimated
• : تعریف: to place too high or great an estimate on.
متضاد: underestimate

- I overestimated my tax refund.
[ترجمه بهزاد] من بازگردان مالیاتم ( پول مالیاتی که به اشتباه، بیشتر از شخص گرفته شده و بنا به اعتراض وی به او بازگردانده می شود) را بیشتر از اندازه پیش بینی کردم.
|
[ترجمه ترگمان] من refund رو بیش از حد تخمین زدم
[ترجمه گوگل] من بازپرداخت مالیاتم را بیش از پیش ارزیابی کردم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- You overestimate my value to the company.
[ترجمه آرمان بدیعی] شما ارزش من را در شرکت دست بالا گرفتید.|
[ترجمه ترگمان] تو ارزش منو توی شرکت دست‌بالا گرفتی
[ترجمه گوگل] ارزش من را به این شرکت ارزیابی می کنید
[ترجمه شما] ...

واژه overestimate در جمله های نمونه

1. he tends to underestimate his enemies and overestimate the power of his own friends
او تمایل دارد که دشمنانش را دست کم بگیرد و قدرت دوستانش را بیش از واقع برآورد کند.

2. He tends to overestimate his own abilities.
[ترجمه Pouria] او تمایل دارد که روی توانایی خودش بیش از حد حساب باز کند.
|
[ترجمه ترگمان]او تمایل دارد توانایی‌های خود را دست‌بالا بگیرد
[ترجمه گوگل]او تمایل به توانایی های خود را بیش از حد ارزیابی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Never underestimate your power to change yourself. Never overestimate your power to change others.
[ترجمه Pouria] هرگز توانایی خود را برای تغییر خود دست کم نگیرید. هرگز روی توانایی خود برای تغییر دیگران بیش از حد حساب باز نکنید.|
[ترجمه ترگمان]هرگز قدرت خود را دست‌کم نگیرید تا خود را تغییر دهید هرگز قدرت خود را دست‌بالا نگیرید تا دیگران را تغییر دهید
[ترجمه گوگل]هرگز ت ...

مترادف overestimate

غلو کردن (فعل)
overstate , overcharge , overestimate
دست بالا گرفتن (فعل)
overestimate
زیاد براورد کردن (فعل)
overestimate , overrate

معنی overestimate در دیکشنری تخصصی

overestimate
[ریاضیات] فزون برآورد، تخمین اضافی

معنی کلمه overestimate به انگلیسی

overestimate
• overrate, overvalue; estimate as being greater than it actually is
• if you overestimate someone or something, you think that they are better, bigger, or more important than they really are.

overestimate را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

dude
اغراق کردن
جلال نجاریزدی
مبالغه کردن
مریم مولاپرست
براورد بیش از اندازه
میلاد علی پور
قُپی آمدن، خالی بستن
محدثه فرومدی
بیش از حد/بیش از اندازه تخمین زدن
مهدی کائینی
بیش‌برآورد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی overestimate
کلمه : overestimate
املای فارسی : اورستیمت
اشتباه تایپی : خرثقثسفهئشفث
عکس overestimate : در گوگل

آیا معنی overestimate مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران