برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

over which

معنی over which در دیکشنری تخصصی

over which
[ریاضیات] که در آن

over which را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Farhood
:One of definition for reach
the distance over which you can stretch your arms to touch something; the distance over which a particular object can be used to touch something else
Oxford Dictionary@

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی over which مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )