برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

over someone's head

over someone's head را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
دشوار بودن درک، عدم فهمیدن، قابل فهم نبودن
too difficult or strange for you to understand
حمیدرضا
گیج کننده
خارج از فهم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی over someone's head مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )