برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1632 100 1
شبکه مترجمین ایران

outward appearance

معنی کلمه outward appearance به انگلیسی

outward appearance
• what is visible to the eye, exterior

outward appearance را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ابوذر.ف
شکل ظاهری
Dark Light
You can't guess it from one's outward appearance that he or she is a bad person or a good person
از شکل ظاهری کسی نمیشه فهمید که آدم بدیه یا خوب
هابیل
به‌ظاهر اینجور به نظر می‌آید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی outward appearance مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )