برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1568 100 1
شبکه مترجمین ایران

outsourcing

/ˌɑːwtˈsɔːrsɪŋ/ /ˈaʊtsɔːsɪŋ/

خرید کالا از منابع خارج از کشور یا از منابع ناوابسته به اتحادیه های کارگری

واژه outsourcing در جمله های نمونه

1. The management guaranteed that outsourcing wouldn't mean job losses.
[ترجمه ترگمان]مدیریت تضمین کرد که برون سپاری به معنای ضررهای شغلی نخواهد بود
[ترجمه گوگل]مدیریت تضمین می کند که برون سپاری به معنای تلفات کار نیست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The difficulties of outsourcing have been compounded by the increasing resistance of trade unions.
[ترجمه ترگمان]مشکلات برون سپاری با افزایش مقاومت اتحادیه‌های تجاری ترکیب شده‌است
[ترجمه گوگل]مشکلات برون سپاری با افزایش مقاومت اتحادیه های کارگری افزوده شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Outsourcing means that effectively firms increase their production capabilities without having to invest themselves.
[ترجمه ترگمان]برون سپاری به این معنی است که شرکت‌ها به طور موثر قابلیت تولید خود را بدون نیاز به سرمایه‌گذاری بر خود افزایش می‌دهند
[ترجمه گوگل]برون سپاری بدان معنی است که شرکت ها به طور موثر توانایی تولید خود را بدون نیاز به سرمایه گذاری خود افزایش می دهند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Outsourcing has become standard operating procedure at a wide variety of ...

معنی outsourcing در دیکشنری تخصصی

[صنعت] برونسپاری، منبع یابی از خارج شرکت یا سازمان - خرید یک محصول یا خدمات از یک شرکت بیرونی، بجای تولید یا انجام آن درون سازمان.

معنی کلمه outsourcing به انگلیسی

outsourcing
• turning to outside sources, method of large companies to hire contract workers to perform specific tasks instead of performing the tasks themselves

outsourcing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

برون سپاری
همایون شریفی
مسعود زهدی
تامین بیرونی (کالاها و خدمات)-منابع یابی از خارج (یا بیرون سازمان)
سید
برون سپاری خدمات
Mary.hb
استخدام کارگران خارجی به جای نیروی کار داخلی
محمد کمالی
دور کاری ( کار از خارج شرکت)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی outsourcing

کلمه : outsourcing
املای فارسی : اوتسورکینگ
اشتباه تایپی : خعفسخعقزهدل
عکس outsourcing : در گوگل

آیا معنی outsourcing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )