برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1573 100 1
شبکه مترجمین ایران

outlook

/ˈaʊˌtlʊk/ /ˈaʊtlʊk/

معنی: مرام، چشم داشت، چشم انداز، منظره، دور نما، نظریه
معانی دیگر: دیدبانگاه، محل دیده بانی، (در پارک ها و کوه ها و غیره) محل تماشای منظره، تماشاگاه، دیدگاه، نقطه نظر، نگرش، آتیه، آینده، احتمال در آینده

بررسی کلمه outlook

اسم ( noun )
(1) تعریف: future prospect.
مترادف: prospect
مشابه: expectation, forecast, future, prognosis

- the world economic outlook
[ترجمه ترگمان] چشم‌انداز اقتصادی جهان
[ترجمه گوگل] چشم انداز اقتصادی جهان
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: mental disposition.
مترادف: attitude, perspective, point of view, standpoint, view
مشابه: angle, cast, mentality, opinion, position, sentiment, viewpoint

- He has a grim outlook on life.
[ترجمه ترگمان] او چشم‌انداز شومی در زندگی دارد
[ترجمه گوگل] او چشم انداز وحشتناکی در زندگی دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: the view from a specific place.
مترادف: landscape, lookout, prospect, view, viewpoint, vista
مشابه: aspect, panorama, perspective, scene, sight, spectacle

واژه outlook در جمله های نمونه

1. local outlook
بینش کرانمند

2. the outlook for a peace treaty is not promising
احتمال (عقد) قرارداد صلح نویدبخش نیست.

3. the outlook for steel demand in the united states
آینده‌ی بازار پولاد در ایالات متحده

4. a cosmopolitan outlook
بینش جهانی

5. he has a bright outlook on life
بینش او نسبت به زندگی خوش‌بینانه است.

6. she has a mature outlook on life
دید او نسبت به زندگی خردمندانه است.

7. she has a positive outlook on life
نسبت به زندگی خوشبین است (با خوشبینی نظر می‌کند).

8. that event changed his outlook on life
آن رویداد بینش او را درباره‌ی زندگی عوض کرد.

9. the film reveals the outlook of the youth
فیلم دیدگاه جوانان را آشکار می‌سازد.

10. the villa had as its outlook one of the finest lakes in europe
چشم‌انداز آن ویلا یکی از عالی‌ترین دریاچه‌های اروپا بود.

11. The outlook for the economy is bleak.
[ترجمه ترگمان]چشم‌انداز اقتصاد تیره است
[ترجمه گوگل]چشم انداز اقتصاد ضعیف است
[ترجمه شما] ...

مترادف outlook

مرام (اسم)
wish , desire , aim , intent , program , ideology , platform , principles , tenet , outlook
چشم داشت (اسم)
expectation , outlook
چشم انداز (اسم)
view , prospect , perspective , scene , overlook , outlook , look-out , scenery , landscape , panorama , vista
منظره (اسم)
object , vision , sight , view , prospect , perspective , picture , scene , outlook , scenery , landscape , spectacle
دور نما (اسم)
prospect , outlook , look-out , landscape , vista
نظریه (اسم)
view , opinion , viewpoint , notion , point of view , recommendation , outlook , look-out , theory

معنی کلمه outlook به انگلیسی

outlook
• viewpoint, perspective; prospect, possibility for the future; view, vista; lookout; probability
• your outlook is your general attitude towards life.
• the outlook of a situation is the way it is likely to develop.
outlook express
• e-mail and news client provided by microsoft and bundled with operating systems
general outlook
• unspecific viewpoint, general expectation or prospect
militaristic outlook
• opinion that military force is important and vital to maintaining power
weather outlook
• weather prediction, weather forecast

outlook را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
a point of view
an attitude
.a person's view of life etc
زهرا نیازمند
از نظر
shiva_sisi‌
مرام،چشم داشت،معرفت،منظره
علي
ديدگاه
عدالت مجاوری
1- دورنما، چشم انداز، وضعیت در آینده
prospect

2- منظره
scenery=spectacle=perspective=landscape
مهدی بیاتی
جهان بینی
بیومکانیک
دور نما - آینده بینی - آتیه نگری
یوسف صابری
نظرگاه
یوسف صابری
نظرگاه
محمد کمالی
دور نگاه ( نگاه در مورد آینده )
نگاه بیرونی ( نگاه به زندگی و جهان )
Mini767
نگرش
جعفر قرقانی
چشم انداز
Outlook for life
چشم انداز زندگی
Sunflower
امید انجام کاری - تحقق چیزی

the prospect for the future.
Hopes

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی outlook

کلمه : outlook
املای فارسی : اوتلوک
اشتباه تایپی : خعفمخخن
عکس outlook : در گوگل

آیا معنی outlook مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )