برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

outfoot


تندتر گام برداشتن یا دویدن یا رفتن، در سرعت سبقت گرفتن بر، جلو افتادن از

outfoot را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی outfoot

کلمه : outfoot
املای فارسی : اوتفوت
اشتباه تایپی : خعفبخخف
عکس outfoot : در گوگل

آیا معنی outfoot مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )