برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1729 100 1
شبکه مترجمین ایران

outflow

/ˈaʊtˌfloʊ/ /ˈaʊtfləʊ/

معنی: ریزش، جریان، بیرون ریزی، به بیرون جاری شدن
معانی دیگر: برون ریزش، جریان به سوی خارج، خروج، برون رفت، هرچیز برون ریزی شده، طغیان

بررسی کلمه outflow

اسم ( noun )
(1) تعریف: a flowing out of anything, or the quantity that flows out.
متضاد: inflow, influx
مشابه: flow, issue, outpouring, pour

(2) تعریف: a stream that empties from a lake.

واژه outflow در جمله های نمونه

1. the outflow of foreign currency from the country
خروج ارز از کشور

2. building a dam to stop the outflow of water
ساختن سد برای جلوگیری از برون‌ریزی آب

3. I'm trying to measure the outflow of water/sewage from that pipe.
[ترجمه ترگمان]من برای اندازه‌گیری جریان آب \/ فاضلاب از آن لوله تلاش می‌کنم
[ترجمه گوگل]من سعی می کنم خروجی آب / فاضلاب را از این لوله اندازه گیری کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There was a capital outflow of $2billion in 199
[ترجمه ترگمان]در ۱۹۹ میلیون دلار در سال ۱۹۹ میلیون دلار بود
[ترجمه گوگل]خروج سرمایه از 2 میلیارد دلار در سال 199 وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. There was a net outflow of about £650m in short-term capital.
[ترجمه ترگمان]یک خروجی تور در حدود ۶۵۰ میلیون پوند در سرمایه کوتاه‌مدت وجود داشت
[ترجمه گوگل]خروجی خالص در حدود 650 میلیون پوند در سرمایه کوتاه مدت وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف outflow

ریزش (اسم)
abscission , pour , infusion , inset , downfall , slide , influx , afflux , affusion , diffusion , spray , leak , slump , leakage , flux , gush , effusion , outflow , intinction , perfusion , rheumatism
جریان (اسم)
inset , ooze , flow , progress , fluor , action , current , stream , course , going , income , rede , afflux , circulation , circuit , gush , effluvium , efflux , outflow , tide
بیرون ریزی (اسم)
explosion , outflow
به بیرون جاری شدن (فعل)
outflow

معنی outflow در دیکشنری تخصصی

outflow
[عمران و معماری] جریان خروجی - دبی خروجی
[زمین شناسی] جریان خروجی
[ریاضیات] جریان
[نفت] برون ریزی
[آب و خاک] جریان خروجی
[زمین شناسی] کانال برون ریز دره ای بر روی مریخ که از شبکه هایی نامنظم و در هم تشکیل شده و احتمالاً در اثر فوران ناگهانی و یکباره آب، به وجود آمده است.
[حسابداری] جریان خروج وجه نقد
[نفت] سرعت جریان خروجی
[حسابداری] جریان خروج وجه نقد

معنی کلمه outflow به انگلیسی

outflow
• flowing or pouring out of; that which flows out, drainage; stream which empties out of a lake
• when there is an outflow of something such as money or people, a large quantity of it or them moves from one place to another.

outflow را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرضیه محمدزاده
Outflow of = چشمگیر
رهگذر
جریان خروجی
محمد ايراندوست
برون ده( مثلا برون ده قلبي)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی outflow

کلمه : outflow
املای فارسی : اوتفلو
اشتباه تایپی : خعفبمخص
عکس outflow : در گوگل

آیا معنی outflow مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )