برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
out - of - the - norm

out of the norm

out of the norm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

غزال سرخ
It can mean "unusual" or "not normal". It can mean "unusual" or "not normal"
غیرمعمول
خلاف قاعده
خارج از چارچوب
نابهنجار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی out of the norm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )