برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1531 100 1
شبکه مترجمین ایران

out of reach

واژه out of reach در جمله های نمونه

1. The ball was out of reach.
[ترجمه ترگمان]توپ از دسترس دور شده بود
[ترجمه گوگل]توپ از دسترس خارج شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Keep all medicines out of reach of children.
[ترجمه ترگمان]همه داروها را از دسترس کودکان دور نگاه دارید
[ترجمه گوگل]تمام داروها را در دسترس کودکان نگذارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Keep breakables out of reach of very young children.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها را از دسترس کودکان بسیار دور نگاه دارید
[ترجمه گوگل]خرما را در دسترس کودکان بسیار کوچک نگه دارید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The branch was tantalizingly out of reach.
[ترجمه ترگمان]شاخه درختی که در دست داشت، از دسترس دور بود
[ترجمه گوگل]این شاخه به شدت از دسترس خارج شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. The top ...

معنی کلمه out of reach به انگلیسی

out of reach
• beyond one's grasp, impossible to reach, difficult to reach

out of reach را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

احسان
دور از دسترس
مینا عنایتی
دور از دسترس.
امیر
دو از دسترس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی out of reach مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )