برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1526 100 1
شبکه مترجمین ایران

out of plumb


غیر عمود، کج، ناراست، نا هچ

بررسی کلمه out of plumb

عبارت ( phrase )
• : تعریف: not truly vertical.

معنی کلمه out of plumb به انگلیسی

out of plumb
• not perpendicular, not at a right angle; not true, false

out of plumb را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی out of plumb

کلمه : out of plumb
املای فارسی : آوت اوف پلومب
اشتباه تایپی : خعف خب حمعئذ
عکس out of plumb : در گوگل

آیا معنی out of plumb مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )