برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

out goings


هزینه، صادرات

out goings را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افسانه
کسی که اجتماعیست و به راحتی ارتباط برقرار میکند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی out goings

کلمه : out goings
املای فارسی : آوت گینگس
اشتباه تایپی : خعف لخهدلس
عکس out goings : در گوگل

آیا معنی out goings مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )