برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

out break of a disease


شیوع ناخوشی

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی out break of a disease

کلمه : out break of a disease
املای فارسی : آوت بریک اوف ا دیزیز
اشتباه تایپی : خعف ذقثشن خب ش یهسثشسث
عکس out break of a disease : در گوگل

آیا معنی out break of a disease مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )