برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
out - at - elbows
شبکه مترجمین ایران

out at elbows


ژنده پوش، فقیر و درمانده، مندرس، پاره، نادر، فقیر

out at elbows را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی out at elbows

کلمه : out at elbows
املای فارسی : آوت آات البوس
اشتباه تایپی : خعف شف ثمذخصس
عکس out at elbows : در گوگل

آیا معنی out at elbows مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )