برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
out - act
شبکه مترجمین ایران

out act


پیش افتادن از، پیشی جستن از، بهتر انجام دادن از

out act را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی out act

کلمه : out act
املای فارسی : آوت اکت
اشتباه تایپی : خعف شزف
عکس out act : در گوگل

آیا معنی out act مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )