برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1719 100 1
شبکه مترجمین ایران

other than

واژه other than در جمله های نمونه

1. Holidays other than those in this brochure do not have free places for children.
[ترجمه ترگمان]تعطیلات غیر از کسانی که در این جزوه دیده می‌شوند مکان‌هایی برای کودکان ندارند
[ترجمه گوگل]تعطیلات غیر از موارد موجود در این بروشور، مکان های رایگان برای کودکان ندارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The doctor advised about many things other than medicine.
[ترجمه KC] پزشک درباره چند چیز توصیه کرد به جز درباره دارو
|
[ترجمه ترگمان]پزشک در مورد چیزهای بسیار دیگری غیر از دارو توصیه کرد
[ترجمه گوگل]دکتر در مورد چیزهای زیادی غیر از دارو توصیه می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Does anybody other than yourself know this?
[ترجمه ترگمان]کسی غیر از خودت این رو می دونه؟
[ترجمه گوگل]آیا کسی دیگر از شما این را می داند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی other than در دیکشنری تخصصی

other than
[ریاضیات] به غیر از، غیر از، متفاوت با، مخالف
[ریاضیات] غیر از خودش

معنی کلمه other than به انگلیسی

other than
• in addition to, besides, apart from, except
none other than
• it could be no one but (him/her)

other than را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صدیقه
بدون اینکه
فرشاد
جدا از.نسبت به ديگري.بعلاوه
نیازعلی
نسبتا
میلاد علی پور
به غیر از
ایمان حجتی
به جز، به غیر از، علاوه بر، مازاد بر،
you need approval from government bodies other than social security authority lisence
شماعلاوه بر مجوز سازمان تامین اجتماعی، به تاییدیه نهادهای دولتی هم نیاز دارید
Hossain Adamzad
غیر از اینکه
Farhood
to show or give information in ways other than talking
Htm
غیر از

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی other than مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )