برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1431 100 1

orthodontics

/ˌɔːrθəˈdɑːntɪks/ /ˌɔːθəˈdɒntɪks/

(دندانپزشکی - با فعل مفرد) ارتا دندان پزشکی، ارتودنسی (orthodontia هم می گویند)، orthodontia مبحک اصلاح دندانهای کج و معوج دردندانپزشکی

بررسی کلمه orthodontics

اسم جمع ( plural noun )
مشتقات: orthodontic (adj.), orthodontist (n.)
• : تعریف: (used with a sing. verb) the branch of dentistry that deals with the correct alignment and position of teeth; orthodontia.

واژه orthodontics در جمله های نمونه

1. At the same time, the development of orthodontics needs supporting of exodontics on the complicated surgical extraction of embedded teeth.
[ترجمه ترگمان]در همین زمان، توسعه of نیازمند حمایت از exodontics بر روی استخراج جراحی پیچیده دندان‌های جاسازی‌شده می‌باشد
[ترجمه گوگل]در عین حال، توسعه ارتودنسی نیاز به حمایت از اگزودونتیک در استخراج پیچیده جراحی از دندان تعبیه شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This is shared software; orthodontics can use it free of charge.
[ترجمه ترگمان]این یک نرم‌افزار مشترک است؛ orthodontics می‌تواند از آن به صورت رایگان استفاده کند
[ترجمه گوگل]این نرم افزار به اشتراک گذاشته شده است ارتودنسی می تواند از آن رایگان استفاده کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Conclusion Corticotomy - facilitated orthodontics is an effective method to correct the collapsed arch and severe posterior lockbite.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری orthodontics تسهیل شده یک روش موثر برای اصلاح قوس درهم شکسته و lockbite عقبی پشتی است
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری Corticotomy - ارتودنسی تسهیل شده یک روش موثر برای اصلاح قوس فرو می ریز و قفبیت شدید خلفی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی orthodontics در دیکشنری تخصصی

orthodontics
[دندانپزشکی] شاخه ای از علم دندانپزشکی که به بحث در زمینه رشد صورت، رویش دندانها و اصلاح ناهنجاریهای دندانی و فکی می پردازد.
[زمین شناسی] مبحث اصلاح دندانهای کج و معوج در دندانپزشکیشاخه ای از علم دندانپزشکی که به بحث در زمینه رشد صورت، رویش دندانها و اصلاح ناهنجاریهای دندانی و فکی می پردازد

معنی کلمه orthodontics به انگلیسی

orthodontics
• branch of dentistry concerned with correcting tooth irregularities

orthodontics را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ebi
خوش ریخت سازی دندان ، مرتب سازی دندان ، مرتب چینی دندان
Emily
اصلاح بی نظمی های دندان

شاخه ای از دندان پزشکی که به پیشگیری و درمان اصلاح بی نظمی های دندان می پردازد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی orthodontics
کلمه : orthodontics
املای فارسی : ارتهدنتیکس
اشتباه تایپی : خقفاخیخدفهزس
عکس orthodontics : در گوگل

آیا معنی orthodontics مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )