برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
orbit - of - the - moon

orbit of the moon


مدار ماه

orbit of the moon را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی orbit of the moon
کلمه : orbit of the moon
املای فارسی : اربیت اوف تاه مون
اشتباه تایپی : خقذهف خب فاث ئخخد
عکس orbit of the moon : در گوگل

آیا معنی orbit of the moon مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )