برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1535 100 1
شبکه مترجمین ایران

opportunities

واژه opportunities در جمله های نمونه

1. equal opportunities for everyone
فرصت های یکسان برای همه

2. the endless opportunities of youth
فرصت های بی حد و حصر جوانی

3. we must maximize educational opportunities for all
ما باید فرصت‌های تحصیلی همگان را به حداکثر برسانیم.

4. the richness of the soil offered unlimited opportunities for agricultural activity
غنی بودن خاک فرصت‌های نامحدودی را برای فعالیت کشاورزی بوجود می‌آورد.

معنی کلمه opportunities به انگلیسی

employment opportunities
• work available for those seeking it, job openings
missing opportunities
• losing opportunities
pass up opportunities
• miss chances
spectrum of opportunities
• range of opportunities, variety of chances
work opportunities
• job opportunities, chances for getting a job

opportunities را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

الناز
chances
وردا
فرصت ها
امیرمحمد
موقعیت ها . فرصت ها
marjan kamali2017
فرصت طلب
ارش
شانس آوری
نیازعلی شمس
این واژه را بدین چم می‌شود در نگر آورد:توان انجام یک کار یا بروز توانایی
فرصت بروز: بخت بروز یا شایستگی بروز
فاطی 84
فرصت ها
وقت های زندگانی
م
شانس آوری
سعید
فرصت های یکسان ، شانس برابر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی opportunities مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )