برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

oophoritis


(پزشکی - تورم یک یا هر دو تخمدان) تخمدان تبسی، آماس تخم دان

بررسی کلمه oophoritis

اسم ( noun )
• : تعریف: inflammation of one or both ovaries; ovaritis.

معنی کلمه oophoritis به انگلیسی

oophoritis
• inflammation of an ovary

oophoritis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
التهاب تخمدان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی oophoritis

کلمه : oophoritis
املای فارسی : اوفریتیس
اشتباه تایپی : خخحاخقهفهس
عکس oophoritis : در گوگل

آیا معنی oophoritis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )