برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1683 100 1
شبکه مترجمین ایران

oncology

/ɑːŋˈkɑːlədʒi/ /ɑːŋˈkɑːlədʒi/

معنی: تومور شناسی، غده شناسی
معانی دیگر: (پزشکی) آمو شناسی، طب غده شناسی

بررسی کلمه oncology

اسم ( noun )
مشتقات: oncologic (adj.), oncological (adj.), oncologist (n.)
• : تعریف: the medical science concerned with cancer, esp. with tumors.

واژه oncology در جمله های نمونه

1. Oncology is the branch of medicine dealing with tumors.
[ترجمه ترگمان]Oncology شاخه پزشکی است که با تومورها سر و کار دارد
[ترجمه گوگل]انکولوژی شاخه پزشکی است که با تومورها برخورد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She's a first-year resident in oncology at Boston General Hospital.
[ترجمه ترگمان]او اولین سال مقیم oncology در بیمارستان عمومی بوستون است
[ترجمه گوگل]او یک ساله در زمینه انکولوژی در بیمارستان عمومی بوستون است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Or you can do radiation oncology.
[ترجمه ترگمان] یا میتونی \"radiation غده شناسی\" رو انجام بدی
[ترجمه گوگل]یا شما می توانید انکولوژی رادیویی را انجام دهید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. For instance, members can now receive radiation oncology, eye surgery, and emergency cardiac care from Summit Medical Center.
[ترجمه ترگمان]به عنوان مثال، اکنون اعضا می‌توانند oncology تشعشع، جراحی چشم، و مراقبت‌های اورژانسی قلبی را از مرکز پزشکی اجلاس دریافت کنند
[ترجمه گوگل]ب ...

مترادف oncology

تومور شناسی (اسم)
oncology
غده شناسی (اسم)
oncology

معنی oncology در دیکشنری تخصصی

oncology
[بهداشت] سرطان شناسی - تومورشناسی

معنی کلمه oncology به انگلیسی

oncology
• branch of medicine that studies cancer and its treatment, study of tumors (medicine)

oncology را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی oncology

کلمه : oncology
املای فارسی : انکولوژی
اشتباه تایپی : خدزخمخلغ
عکس oncology : در گوگل

آیا معنی oncology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )